agrarisch loonwerk

Naoberschap

Wij verrichten ook agrarische loonwerkzaamheden en werkzaamheden vanuit een oude traditie genaamd ” naoberschap”.

Vanouds was naoberschap een hele ruime en intensieve vorm van burenhulp. Deze traditie wordt deels nog in ere gehouden.

De loonwerkzaamheden bestaan uit het voorbewerken van landbouwpercelen en het verzorgen zoals zaaien, wieden en schoffelen.

Logo Land van OnsDaarnaast werken we samen met Het land van Ons ( https://landvanons.nl ) aan herstel van landschap en biodiversiteit. We doen agrarische loonwerkzaamheden  op de percelen van  ‘Het land van ons’ Hier leest u meer