Duurzaam ondernemen, maatschappelijk ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is ondernemen waarbij economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet) met elkaar in evenwicht zijn.

We hebben meerdere duurzame stappen gezet:

 • 1985: Overname familiebedrijf: Gangbare akkerbouw
 • 2007: Biologische pluimveehouderij begonnen
 • 2013: Zonnepanelen op de schuur. We leveren zelfs energie aan Green Choice i.p.v. stroom gebruiken.
 • 2013: Eigen grondwaterbron met filterinstallatie voor de gehele bedrijfslocatie
 • 2017: Omschakeling van gangbare akkerbouw naar biologische akkerbouw
 • 2020: Experiment Stropharia, biologisch dynamische paddenstoel
 • 2020: Biologische pluimveehouderij omgezet naar biologisch-dynamisch
 • 2020: Biologische akkerbouw omgezet naar biologisch-dynamisch
 • 2020: Strokenteelt akkerbouw ter bevordering van de biodiversiteit
 • 2020: Loonwerkzaamheden voor cooperatie Land van Ons (herstel van landschap en biodiversiteit)
 • Altijd al: Naoberschap (traditionele  burenhulp) en loonwerkzaamheden

We hebben maar één wereldbol:

Bij duurzaam ondernemen dragen we bij dat de aarde het totaal aan consumeren ook op een langere termijn kan dragen. Niet duurzaam betekent een zekere roofbouw op de natuurlijke rijkdom van de aarde. Herstel is dan niet mogelijk.

Kortom als wij allen op deze wereldbol zo blijven consumeren als we nu doen dan zijn er meerdere wereldbollen nodig. En tot nu toe hebben we er nog maar één. Voor ons reden om stapsgewijs duurzamer te ondernemen.