boerderij-600
Boerderij de “Dennenhoeve’ voor de brand. De boerderij is in 1953 herbouwd.

Adriaan Marinus van Dusseldorp (geb. 14-6-1886), directeur van meelfabrieken en graanhandelaar in Rotterdam hield van jagen. Hij was een rijk man en kocht 60 hectare grond voor een eigen jachtgebied in Hooghalen in de provincie Drenthe. Op dit terrein liet hij onze boerderij de Dennenhoeve, landhuis Dennenrode en Klein Dennenrode bouwen.

Door de beurskrach van 1929 heeft hij uiteindelijk alles moeten verkopen vanwege bankroet. In de dertiger jaren werd opa Sijbenga eigenaar van de boerderij Dennenhoeve.

Boerderij “Dennenhoeve”

In 1926 liet van Dusseldorp op zijn landgoed een, voor die tijd, zeer moderne modelboerderij bouwen, genaamd “de Dennenhoeve”. Helaas is deze boerderij in 1943 afgebrand. De Historische Vereniging Beilen heeft hier een uitgebreid artikel over gepubliceerd.

De overgebleven delen van de afgebrande boerderij werden niet afgebroken en zijn ingepast in de geheel nieuwe situatie. De herbouwde boerderij getuigt van de modernere bouw van de jaren vijftig. Een woning meer gescheiden van de schuur met de uitstraling van een burgerwoning.

Varkensstallen-kippenschuur Sijbenga
De varkensstallen waren in die tijd ook in gebruik als verblijf voor de kippen

De varkensstallen, de beheerderswoning en twee sets gemetselde pijlers zijn behouden gebleven. Deze opstallen staan op de Provinciale Monumentenlijst.

Landhuis Dennenrode

In 1921 liet van Dusseldorp het landhuis Dennenrode bouwen. Nu genaamd Hiemstrastate waarin Galerie Wildevuur is gevestigd. Dit gebouw, de galerie, staat aan de andere kant van de spoorlijn richting Zwiggelte.

Klein Dennenrode

Begin jaren dertig werd Klein Dennenrode gebouwd. Een chauffeurswoning met twee grote garages. Vroeger heeft de schrijver Anne de Vries hier gewoond, bekend van het boek “Bartje”

Vanaf de oude weg Beilen-Assen, als je vanaf Beilen komt zie je aan de linkerhand eerst de “Dennenhoeve”, daarna de beheerderswoning, een stukje bos en vervolgens Klein Dennenrode verscholen in het bos.