Heel veel consumenten hechten waarde aan duurzaam voedsel. Onze eieren en akkerbouwproducten voldoen aan de strenge regels die daarvoor zijn gesteld.

Onze biologische-dynamisch landbouwbedrijf (pluimveehouderij en akkerbouw) voldoet aan de Skal Biocontrole, de normen en richtlijnen van Demeter en het kwaliteitszorgsysteem van IKB Ei. Hiervoor zijn we gecertificeerd. De andere biologische kipproducten, die we ook verkopen voldoen aan de Skal.

Demeter

We hebben het Demeter keurmerk. Bedrijven die op een biologisch-dynamisch oftewel biodynamisch manier het boerenbedrijf uitoefenen, komen daarvoor in aanmerking.

logo demeter
Demeter keurmerk

Met grensverleggende normen en richtlijnen kiest Demeter voor vitale voeding uit een vruchtbare aarde, die bijdraagt aan de gezondheid van mens en planeet. Zo maken wij als landbouwbedrijf het verschil. Meer informatie over de eisen, de normen en richtlijnen lees u op www.stichtingdemeter.nl

Skal

skal keurmerk
Skal keurmerk

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Ons bedrijf kunt u vinden op de website van Skal. ( www.skal.nl)

Biologisch is een wettelijk beschermde term. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, Skal controleert de gecertificeerde bio-ondernemers Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is. We houden toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van EZ.

IKB

IKB-keurmerk
IKB keurmerk

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst. Meer informatie vind u op www.ikbei.nl