Vanaf 2020 werken we samen met Het land van Ons ( https://landvanons.nl ) aan herstel van landschap en biodiversiteit.

Het Land van Ons is een coöperatie waarvan jij deelnemer kunt worden. Als deelnemer kun je een stukje van je tijd en talent in zetten voor  de doelen die ze nastreven. (zie www.land van ons.nl)

Logo Land van OnsIn dit interview over boekweit, bewustwording  van het land van Ons met Kees Sijbenga van de Dennenhoeve leest u meer.

 

Ook het komend groeiseizoen gaan we de percelen van het land van Ons bewerken. Hun doelstellingen passen goed bij een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf die wij inmiddels hebben.