Biologisch-dynamische akkerbouw

Stem in maart 2021 ook voor kringlooplandbouw

Heb je al een keuze gemaakt?

Deze vier partijen zijn het meest ambitieus op dit gebied en maken zich hard voor een landbouw- en voedseltransitie.

  • Partij van de dieren
  • GroenLinks
  • D66 of ChristenUnie

Deze conclusie trok de nieuwe boerenbelangenbehartiger de Caring Farmers, zoals in dit artikel van Caring Farmers geschreven.

Een definitief besluit nemen is niet zo gemakkelijk. Klimaat, gezondheid, werk en/of wonen. En alles heeft met elkaar te maken. Wat geeft bij jou de doorslag?

Lange termijn denken en zo een keuze maken is veel moeilijker dan kiezen voor oplossingen op de kortetermijn.

Wij hebben inmiddels het besluit genomen en staan 100% achter datgene wat we in gang hebben gezet. We zijn klaar voor een nieuwe toekomst. Help je mee?

Vriend van ons worden , doe je hier.