Bezoek van de Naturbruksskolan Uddetorp (SKARA, Zweden).

Afgelopen donderdag 22 maart jl. kreeg de Dennenhoeve Zweeds bezoek! ( En dat niet voor het eerst!) Het ging om een groep studenten van de Landbouwschool uit Uddetorp!

Over de Agrarische School in Zweden

De Agrarische School Uddetorp ligt aan de noordzijde van Skara. Het is een school met veel ruimte (grond en gebouwen) en beschikt over een eigen landbouwbedrijf.

Typisch voor Zweden is dat veel studenten tijdens hun studie op het internaat van de school wonen. In het dunbevolkte Zweden met z’n grote afstanden tussen de steden en dorpen is dit een normale gang van zaken. De studenten en docenten vormen een hechte gemeenschap. Er wordt veel georganiseerd om het verblijf op de school leerzaam, maar ook leuk te maken.

Net als de ontvangende school, Terra mbo, vindt de school internationale blikverruiming belangrijk. Eén -of meerdere- studiereizen naar het buitenland maken deel uit van het onderwijsprogramma. De Zweedse studenten bezoeken Noord Nederland in de week van 19 t/m 23 maart 2018. In dezelfde week zijn 25 studenten en begeleiders van de scholen van Terra in Emmen, Groningen en Meppel, op studiereis naar Zweden.

De groep studenten die Nederland bezoekt, zijn 4e jaars studenten landbouw. Dat betekent dat ze rond de 20 jaar oud zijn en dit jaar afstuderen. Ze hebben gevraagd of Terra MBO een programma wil organiseren met daarin aandacht voor de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, melkgeitenhouderij, akkerbouw, loonwerk en mechanisatie. De groep bestaat (inclusief begeleiding) uit 25 personen.

Ons welkom

In de grote schuur werden de studenten en hun begeleiders welkom geheten door Kees en Jolanda en de honden uiteraard. Na enige uitleg van Kees over de boerderij en wat hij allemaal doet ging de groep naar de ei ontvangstruimte in de kippenschuur. Ook is er een wandeling door de kippentuin gemaakt. Helaas mochten de kippen vanwege de vogelgriep niet naar buiten.
De varkens werden ook bezocht. Tijdens de wandeling vonden tussen deze en gene geanimeerde gesprekken plaats. De voertaal was Engels, maar soms kwam er ook Zweeds voorbij.

Zweedse studenten

Kaffe, Te, Matte Och Kryddor

Terug in de grote schuur was er koffie, thee, eierkoek en cake. ( KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR)
En konden de bezoekers de film over de mooiste uitloop zien. Dus zagen ze de kippen toch nog vliegen.

Een heel geslaagd bezoek. Op de facebookpagina van de school (@Uddetorp) staat o.a. te lezen dat iemand vanaf heden alleen nog maar EKO-eieren gaat eten door het zien van deze 4000 kippen in hun prachtige leefwereld.

Boeiende leerzame gesprekken. Veel van deze studenten denken aan het eind van hun studie over wat ze ermee gaan doen. De landbouw in, het bedrijf van ouders overnemen, dat soort zaken.

Onze boodschap

De boodschap die we deelden met deze studenten was “Wat je doet, doe het met passie” en “We leven met z’n allen op één planeet”!

Studenten, bedankt voor je bezoek, goeie reis en tot ziens
Tack för besökande, bra resa och se dig snart