Gezond bodemleven

De prille lente

Begin maart 2021 hebben we op onze percelen de groenbemesters afgemaaid. Het maaisel blijft liggen, goed voor het bodemleven en als voeding voor het volgende gewas. De grond wordt over een paar weken weer zwart gemaakt oftewel geploegd. Het proces van zaaien, groeien en oogsten kan dan beginnen.

Bodem belangrijk

De bodem is heel belangrijk in de (BD) biologisch dynamische akkerbouw. Een gezonde bodem is de basis voor een gezond gewas. En een gezond gewas is weer goed voor mens en dier. Groenbemesting helpt daarbij.

Tekst loopt door onder het filmpje

Groenbemesters

Groenbemester is bedoeld als vanggewas voor de meststoffen die anders uitspoelen in de winter. Tevens is het beter een gewas op het land te hebben in de winter dan geen gewas. Groenbemesters wortelen diep en geven daardoor een goede structuur van de bodem.

Biodiversiteit

Groenbemesters zijn een mix van o.a. rauwe haver, boekweit, gele mosterd, bladrammenas en facelia. Deze plantengroei is voor de biodiversiteit van grote waarde. De insecten voelen zich hierin thuis en overwinteren zo samen met vele andere (grotere) dieren.